Organski pamuk, u najširem smislu, je pamuk za čiji se uzgoj ne koriste sintetička djubriva i pesticidi.

Za pravila koja se tiču organskog uzgoja nadležne su države na čijoj se teritoriji pamuk, ili bilo koji drugi usev, gaji. Evropska unija na primer ima svoje standarde kada je u pitanju organski
uzgoj, dok je Turska svoje standarde uskladila sa evropskim. Pamuk uzgojen po ovakvim pravilima možemo nazvati organskim.

Šta onda znači sertifikovan organski pamuk?

Nakon uzgoja dolazi prerada.

Za pravila kada je u pitanju prerada zadužen je čitav spektar udruženja, od kojih je najpoznatije udruženje GOTS koje je osmislilo i istoimeni svetski priznat standard. Kada na proizvodu vidite
njihov logo, taj proizvod je napravljen od sirovine koja je organski uzgojena, a kasnije u toku prerade ispunila čitav niz detaljnih pravila kako bi se osigurao minimalan štetan efekat na
životnu sredinu i ljude. Tako npr. da bi materijal dobio oznaku GOTS ne sme proći kroz peskarenje, proces koji farmerkama daje iznošen izgled, jer se isti smatra izuzetno štetnim za radnike koji učestvuju u njemu.

Ako se pitamo “Kakve koristi od sertifikovanog organskog pamuka imam ja lično?” odgovor bi bio “Ne znamo tačno.”. Šok. Znam. Jednostavno ne postoji dovoljno studija koje ispituju da li je
organski pamuk bolji za nas kao pojedince nego neorganski pamuk, a one koje postoje ne daju konzistentne odgovore.

Pitanje koje bismo trebali da postavimo je “Kakve koristi od sertifikovanog organskog pamuka imamo mi kao čovečanstvo i životna sredina u kojoj živimo?”. Organski uzgojen pamuk ne koristi sintetička djubriva i pesticide koji se akumuliraju u zemlji i ispiraju u reke. Umesto njih koriste se njihovi prirodni parnjaci koje priroda puno lakše probavlja, te zemlja i reke ne ostaju ogoljene od života koji ih inače nastanjuje. Tu je naravno i uticaj na ljude uključene uproizvodnju. Iako su hiljadama kilometara daleko od nas i nama praktično nevidljivi, žrtve su raznih trovanja sintetičkim pesticidima sa kojima rade. I to sve zbog naše majice. Odredjeni prirodni pesticidi su takodje toksični, ali ni približno koliko sintetički. A tu je i prerada, koja je kod sertifikovanih materijale strogo kontrolisana i još dublje minimizuje negativan uticaj na okolinu i ljude.

Kada kupujete organski sertifikovan pamuk, zapravo kupujete spoznaju da se zbog vaše majice niko nije otrovao, ničija reka nije zagadila, ničija zemlja nije ostala ogoljena. Kupujete fer tretman planete i nas koji živimo na njoj. Iako lične koristi možda nema, tu je korist za sve NAS.