Organski pamuk, u najširem smislu, je pamuk za čiji se uzgoj ne koriste sintetička djubriva i pesticidi. Za pravila koja se tiču organskog uzgoja nadležne su države na čijoj se teritoriji pamuk, ili bilo koji drugi usev, gaji. Evropska unija na primer ima svoje...

Saznaj još